Επωνυμία: Πατσιλιάς Παρασκευάς

Α.Φ.Μ 123437626

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη και Σλήμαν γωνία, Κοζάνη

T.K.: 50100

Τηλ.: 2461038756

Email: [email protected]